Make your own free website on Tripod.com

Objektif :

Di akhir latihan 1ini peserta-peserta akan dapat

 1. membuka program MS Words dengan sempurna.
 2. mengenali menu dan ikon menu utama yang sering digunakan.
 3. menutup program MS Words dengan sempurna.

 

 

 1. Mula :

Pilih Start

Pilih Programs

Pilih Microsoft Word

Anda akan dapati paparan seperti ini :

 

Menu Ikon

B. Mendapatkan paparan sempurna.

Pilih Menu View

Klik Page Layout

Klik Toolbars

Klik Customize

Pilih Standard

Pilih Formatting

Klik Close

 

C. Mengenali ikon dan kegunaannya.

 1. Menukar saiz teks
 2. Taipkan Latihan Kemajuan Staf

  Pilih perkataan Latihan Kemajuan Staf

  Pilih Menu Format

  Klik Font

  Tukar Size kepada 12

  Klik OK

 3. Copy dan Paste
 4. Pilih perkataan Latihan Kemajuan Staf

  Klik Ikon Copy

  Klik Ikon Paste tiga kali

 5. Delete
 6. Pilih perkataan Latihan Kemajuan Staf

  Tekan papan kekunci Delete

  Pilih Menu Edit

  Klik Undo Clear

   

 7. Bold, Italic, Underline, Center

Pilih perkataan Latihan Kemajuan Staf

Klik B

Klik I

Klik U

Klik B

Klik I

Klik U

Klik Center

Klik Align Left

D. Menutup program MS Words

Pilih Menu File

Klik Exit

Klik No

 

 

 

Objektif :

Di akhir latihan 2 ini peserta-peserta akan dapat

 1. membuka fail yang sedia ada
 2. menyunting dan memformat teks
 3. menyimpan fail yang sedang digunakan
 4. mencetak surat rasmi

 

 1. Membuka fail yang sedia ada

Pilih File

Klik Open

Klik suratmula

Klik Open

B. Menyunting dan memformat teks

Gerakkan kursor ke permulaan teks.

Betulkan ejaan dan tukarkan huruf kecil ke huruf besar di mana yang sesuai.

Pilih tajuk surat

Klik ikon Bold

Klik Ikon U

Gerakkan kursor ke hadapan tarikh :

Pilih Menu Insert

Klik Date and Time

Klik OK

 

 

C. Menyimpan fail yang sedang digunakan

Pilih Menu File

Klik Save As

Taipkan surat rasmi

Klik Save

 

 

 

 

 

 

D. Mencetak surat rasmi

Pilih Menu File

Klik Print

Klik OK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN (FAIL MULA) : SURATMULA.DOC

 

persatuan st. john. ambulans

sek. men. keb. pulau nyior,

06000 jitra, kedah.

ruj :bil(1)sjam/smpn/bfc4/99

tarikh :

pemerintah kaw. kedah utara,

dr. ibrahim ramli

no. 15, jalan tunku ibrahim,

05000 alor setar, kedah darul aman.

tuan,

memohon kad bfc 4

merujuk kepada perkara di atas, persatuan st. john ambulans malaysia kawasan kedah utara division sek. men. keb. pulau nyior ingin memohon kad bfc4 dari pihak tuan.

 1. selama ini kami hanya mencatat masa bertugas atau aktiviti yang telah disertai di dalam buku laporan persatuan. oleh itu saya mewakili ahli-ahli persatuan st. john ambulans malaysia kawasan kedah utara division sek. men. keb. pulau nyior berharap agar tuan dapat meluluskan permohonan untuk mendapat kad bfc 4 ini secepat mungkin.
 2. segala kerjasama yang diberikan oleh pihak tuan adalah sangat dihargai.
 3. sekian , terima kasih.

   

  yang benar,

   

  ...........................................................

  ( ahmad zulhafizi bin azmi )

  setiausaha,

  persatuan st. john. ambulans,

  sek. men. keb. pulau nyior,

  06000 jitra, kedah.

   

   

   

  LAMPIRAN (FAIL DI SIMPAN) : SURATRASMI .DOC

   

  Persatuan St. John. Ambulans

  Sek. Men. Keb. Pulau Nyior,

  06000 Jitra, Kedah.

  Ruj :Bil(1)SJAM/SMPN/BFC4/99

  Tarikh : 2/3/2000

  Pemerintah Kaw. Kedah Utara,

  Dr. Yusof Ramli

  No. 15, Jalan Tunku Ibrahim,

  05000 Alor Setar, Kedah Darul Aman.

  Tuan,

  MEMOHON KAD BFC 4

  Merujuk kepada perkara di atas, Persatuan St. John Ambulans Malaysia Kawasan Kedah Utara division Sek. Men. Keb. Pulau Nyior ingin memohon kad BFC4 dari pihak tuan.

 4. Selama ini kami hanya mencatat masa bertugas atau aktiviti yang telah disertai di dalam buku laporan persatuan. Oleh itu saya mewakili ahli-ahli Persatuan St. John Ambulans Malaysia Kawasan Kedah Utara division Sek. Men. Keb. Pulau Nyior berharap agar tuan dapat meluluskan permohonan untuk mendapat kad BFC 4 ini secepat mungkin.
 5. Segala kerjasama yang diberikan oleh pihak tuan adalah sangat dihargai.

Sekian , terima kasih.

 

Yang benar,

 

...........................................................

( AHMAD ZULHAFIZI BIN AZMI )

Setiausaha,

Persatuan St. John. Ambulans,

Sek. Men. Keb. Pulau Nyior,

06000 Jitra, Kedah.

 

 

 

 

 

 

 

 

Objektif :

Di akhir latihan 3 ini peserta-peserta akan dapat

 1. menyediakan muka surat bentuk ‘Landscape
 2. menyediakan ruang berbentuk brosur
 3. memasukkan gambar
 4. memasukkan nota dari fail lain.
 5.  

  A. Menyediakan muka surat bentuk ‘Landscape’

  Pilih Menu File

  Klik Page Setup

  Klik Paper Size

  Klik Landscape

  Klik Ok

  B. Menyediakan ruang berbentuk brosur

  Pilih Menu Format

  Klik Columns

  Klik Three

  Klik OK

   

   

   

   

   

  C. Memasukkan gambar

  Pilih Menu Insert

  Klik Picture

  Klik From File

  Klik Gambar1

  Klik OK

  D. Memasukkan nota dari fail lain.

  Pilih Menu File

  Klik Open

  Klik Artikel

  Klik Ok

  Pilih Menu Edit

  Klik Select All

  Klik Copy

  Pilih Menu Window

  Klik Document1

  Klik Paste.

   

   

  Objektif :

  Di akhir latihan 4 ini peserta-peserta akan dapat

 6. membina jadual pendapatan
 7. membuat pengiraan secara automasi
 8. membuat Shading

 

Membina jadual pendapatan

Pilih Menu File

Klik New

Klik OK

Taipkan PENYATA PENDAPATAN BULANAN KOPERASI SEKOLAH

Klik U

Pilih Menu Table

Klik Insert Table

Klik OK

 

 

 

 

 

B. Membuat pengiraan secara automasi

Pilih Menu View

Klik Toolbars

Klik Tables and Borders

Masukkan data seperti lampiran

Gerakkan kursor di ruang akhir

Klik AutoSum

 

 

Membuat Shading

Gerakkan Kursor di ruang atas

Pilih Menu Format

Klik Borders And Shading

Klik Shading Color

Klik Gray 20%

Gerakkan Kursor di ruang bawah

Klik Shading Color

Klik Gray 15%

 

 

PENYATA PENDAPATAN BULANAN KOPERASI SEKOLAH

 

 

 

 

 

 

BULAN

PENDAPATAN (RM)

Januari

3567.00

Februari

4526.00

Mac

1243.00

April

6785.00

Mei

4356.00

Jun

6527.00

Jumlah

.00