Hompej Azmi

Unit Teknologi Maklumat IPDA


Welcome : Namaste : Ohio Guzaimas : Sawaddikap

Sila klik pada tajuk yang diminati.


Pengajaran Pembelajaran Berbantukan Komputer

Kursus CBI di Manila, Filipina (3 - 29 November 1996)

Konflik Intrapersonal dan Cara Mengatasinya

IPDA

MODUL BELAJAR MS WORDS

PROJEK

PROPOSAL

WHOAMI

my email : azmi@ipda.edu.my

Sign My Guestbook View My Guestbook Guestbook by Lpage